ADVANCED FREESTYLE

ADVANCED FREESTYLE

Nivå 3-4

Advanced Freestyle Calisthenics lämpas för de deltagare som redan uppfyller målen för intermediate freestyle och som är redo för svårare trick och utmaningar. På kursen kommer deltagarna att lära sig fler nya trick, få kunskap om hur man bygger upp godkända tävlingskombinationer, lära sig att utföra längre kombinationer av fler sammanhängande trick samtidigt som kroppskontroll, uthållighet, styrka och flow fortsätter att utmanas och utvecklas.

TEKNIK

STYRKA

INTENSITET

RÖRLIGHET

KROPPS
KONTROLL

SYFTE

Hjälpa deltagarna utvecklas inom freestyle, samt ge kunskap om hur trick kombineras till godkända tävlingskombinationer .

MÅL

Fler bemästrade trick

Kunskap om vilka typer av övningar en tävlingskombination bör innehålla

Kunna genomföra minst en längre kombination av både statiska och dynamiska trick

Utvecklad kroppskontroll, uthållighet och flow

KURSINNEHÅLL

Kursen följer inte någon fast kursplan då upplägget och innehållet kommer att anpassas efter nivån av deltagarna på kursen.

Kursen innehåller bland annat följande moment:

  • Repetition av trick från tidigare kurser
  • Olika sätt att ta sig upp på stången
  • Övergångar (transitions) 
  • Förberedelser för svårare tricks
  • Nya trick, t.ex. muscle up 360
  • Avslutningar (dismounts) t.ex. gainer
  • Information om hur man bygger kombinationer