INTERMEDIATE FREESTYLE

INTERMEDIATE FREESTYLE

Nivå 2-3

Intermediate Freestyle Calisthenics lämpas för de deltagare som redan uppfyller målen för freestyle grundkurs och som är redo för svårare trick och utmaningar. På kursen kommer deltagarna att fortsätta lära sig fler nya grundläggande trick samt längre kombinationer av fler sammanhängande trick. Dessutom kommer kroppskontroll, uthållighet, styrka och flow fortsätta att utmanas och utvecklas.

TEKNIK

STYRKA

INTENSITET

RÖRLIGHET

KROPPS
KONTROLL

SYFTE

Ge deltagarna hjälp och stöttning för bästa möjliga utveckling inom freestyle calisthenics.

MÅL

Förståelse för vilka grundläggande övningar som ingår i disciplinen samt hur de utförs

Bemästra de grundläggande tricken dragon 360, pull over, framåtsnurr och bar jump till knäveckssnurr i ett knäveck.

Kunna göra en sammanhängande kombination av minst sex trick med fint flyt genom hela kombon

Utvecklad kroppskontroll, balans, uthållighet och självförtroende

KURSINNEHÅLL

Kursen följer inte någon fast kursplan då upplägget och innehållet kommer att anpassas efter nivån av deltagarna på kursen.

Kursen innehåller bland annat följande moment:

  • Repetition av trick från grundkurs
  • Olika sätt att ta sig upp på stången
  • Övergångar (transitions)
  • Lättare statics
  • Förberedelser för svårare tricks
  • Information om hur man bygger kombinationer
  • Nya trick, t.ex. dragon 360 och bar jumps
  • Avslutningar (dismounts)