INTERMEDIATE FREESTYLE

INTERMEDIATE FREESTYLE

Nivå 3

Intermediate Freestyle Calisthenics lämpas för de deltagare som redan uppfyller målen för freestyle grundkurs och som är redo för svårare trick och utmaningar. På kursen kommer deltagarna att fortsätta lära sig fler nya grundläggande trick samt längre kombinationer av fler sammanhängande trick. Dessutom kommer kroppskontroll, uthållighet, styrka och flow fortsätta utmanas och utvecklas.

Rekommenderade förkunskaper:
Minst 1 termin på Freestyle Grundkurs
Bemästra de grundläggande tricken Sving 180, Underarmssnurr, One leg muscle up och Knäveckssnurr i ett knäveck

TEKNIK

STYRKA

INTENSITET

RÖRLIGHET

KROPPS
KONTROLL

SYFTE

Ge deltagarna hjälp och stöttning för bästa möjliga utveckling inom freestyle calisthenics.

MÅL

Förståelse för vilka grundläggande övningar som ingår i disciplinen samt hur de utförs

Bemästra de grundläggande tricken dragon 360, pull over, framåtsnurr och bar jump till knäveckssnurr

Kunna göra en sammanhängande kombination av minst sex trick med fint flyt genom hela kombon

Utvecklad kroppskontroll, balans, uthållighet och självförtroende

KURSPLAN 12 VECKOR

 1. Bar jumps
 2. Små snurrar
 3. Mounts
 4. Stora svingar
 5. Repetition
 6. Transitions till sving
 7. Dragon 360
 8. Repetition
 9. Dismounts
 10. Kombinationer
 11. Kombinationer
 12. Sammanfattning och avslutning

KURSPLAN 10 VECKOR

 1. Bar jumps
 2. Små snurrar
 3. Mounts
 4. Stora svingar
 5. Repetition
 6. Transitions till sving
 7. Dragon 360
 8. Dismounts
 9. Kombinationer
 10. Sammanfattning och avslutning