ÖPPEN TRÄNING

ÖPPEN TRÄNING

Öppen nivå

Den öppna träningen är inte ledarledd utan är till för att våra deltagare ska få möjlighet att fortsätta öva på de trick och övningar som de börjat lära sig under våra workshops. Oftast finns flera av våra instruktörer på plats som kan hjälpa till med tips och tricks, men i det stora så sker träningen på eget initiativ. På den öppna träningen värnar vi om en god och vänskaplig stämning med möjlighet att lära känna varandra bättre genom träning, skratt och skoj tillsammans.

TEKNIK

STYRKA

INTENSITET

RÖRLIGHET

KROPPS
KONTROLL

SYFTE

Ge medlemmarna möjlighet att fortsätta träna på trick och övningar de börjat lära sig på kurserna, samt en chans till umgänge, skratt och gemenskap.