BEMÄSTRA HANDSTÅENDET

BEMÄSTRA HANDSTÅENDET

Nivå 3-4

En fortsättningskurs i Handstående för dig som redan gått 1-2 terminer på vår grundkurs, men som ännu inte helt lärt dig att stå på händer fritt. På denna kurs förväntas att du redan känner till tekniken bakom handståendet, och fokus kommer att ligga på att fortsätta öva uppspark, balans och alignment genom repetition och mängdträning. Målet med att “bemästra” handståendet är att kontrollera den fria uppsparken för att få precis lagom kraft, samt att därefter hitta balansen och stå kvar kontrollerat på händer.

Rekommenderade förkunskaper:
Kännedom om grundläggande handståendeteknik så som handisättning och positionering av axlar och core (från grundkursen)
30s stabilt chest to wall med alignment
Kunna sparka upp till väggen med lagom kraft

TEKNIK

STYRKA

INTENSITET

RÖRLIGHET

KROPPS
KONTROLL

SYFTE

Hjälpa deltagarna att fortsätta öva regelbundet på balansövningar och uppspark för att nå ett stabilt fritt handstående.

MÅL

Kontrollerad uppspark med lagom mycket kraft för att kunna stanna i det fria handståendet

Kunna stå i ett stabilt chest to wall med alignment i minst 60 sekunder

Kunna aktivera balansjusteringarna för att stå kvar och balansera på händer de gånger kraften i uppsparken blir perfekt

KURSINNEHÅLL

Kursen följer inte någon fast kursplan då upplägget och innehållet kommer att anpassas efter behovet för deltagarna på kursen.

Kursen innehåller bland annat följande moment:

  • Repetition av teknik för alignment, uppspark och balans
  • Uppbyggnad av styrkan i Chest to wall för att kunna stå 60 sekunder med bra alignment
  • Utmaningar i Chest to wall så som shoulder taps och one arm CTW
  • Teknik och mängdträning för att uppnå en perfekt uppspark med lagom kraft
  • Teknik och mängdträning av balansjusteringarna för att ta kontroll över balansen på händer både från vägg och fritt
  • Fallträning för att övervinna rädslor för den som tycker något moment känns läskigt 
  • Mängdträning av den fria uppsparken för att övervinna rädsla och hitta balans
  • Övningar för kroppskontroll så som L-shape handstand och Frog stand