INTERMEDIATE
AERIAL HOOP

INTERMEDIATE AERIAL HOOP

Nivå 3

På denna fortsättningskurs inom Aerial hoop utgår vi från tricken som lärts ut under grundkursen och fokuserar på att deltagarna ska känna sig helt säkra på dessa trick, då de ligger till grund för att kunna utföra svårare kombinationer framöver. Under kursen arbetar vi dessutom mycket på att förbättra våra uppgångar i ringen. Klassen kommer även att innehålla nya trick och kombinationer på en något svårare nivå än de trick som lärts ut tidigare. Deltagarna kommer under kursen att fortsätta bygga upp både sin styrka, rörlighet och kroppskontroll.

TEKNIK

STYRKA

INTENSITET

RÖRLIGHET

KROPPS
KONTROLL

SYFTE

Hjälpa deltagarna fortsätta utvecklas inom sporten så att de känner sig helt säkra på grundtricken och kan utföra mer utmanande kombinationer och trick än tidigare.

MÅL

Känna sig säkrare på grundkursens trick

Lära sig nya trick och mer utmanande kombinationer

Utvecklad kroppskontroll, balans, styrka, rörlighet och koordination

KURSINNEHÅLL

Kursen följer inte någon fast kursplan utan innehåller trick och övningar som anpassas efter nivån av deltagarna på kursen.

Kursen innehåller bland annat följande moment:

  • Repetition av trick från grundkursen
  • Genomgång av nya trick på en högre nivå
  • Nya kombinationer innehållande både grundkursens trick samt nya trick
  • Fler upp- och nedgångar i/ur r ingen
  • Övningar för fortsatt utvecklad styrka, kroppskontroll och rörlighet