ADVANCED AERIAL HOOP

ADVANCED AERIAL HOOP

Nivå 3-4

På denna fortsättningskurs inom Aerial hoop utgår vi från de trick deltagarna fått lära sig under grund- & intermediatekursen och lägger ihop dessa till olika nya och längre kombinationer. En del kombinationer kommer att utföras koreograferat i takt med musik. Klassen kommer även att innehålla nya trick på en svårare nivå än de trick som lärts ut tidigare. Framför allt kommer vi att börja jobba mer med toppen av ringen samt att hänga i slingen som håller ringen uppe. Deltagarna kommer under kursen att fortsätta bygga upp både sin styrka, rörlighet och kroppskontroll.

TEKNIK

STYRKA

INTENSITET

RÖRLIGHET

KROPPS
KONTROLL

SYFTE

Hjälpa deltagarna fortsätta utvecklas inom sporten så att de kan använda olika delar av ringen samt utföra mer utmanande kombinationer och trick.

MÅL

Lära sig nya trick och mer utmanande kombinationer

Kunna utföra kombinationer och trick som innefattar både ringen och slingen

Ökad förståelse för hur kombinationer utförs med snurrande ring

Utvecklad kroppskontroll, balans, styrka, rörlighet och koordination

KURSINNEHÅLL

Kursen följer inte någon fast kursplan utan innehåller trick och övningar som anpassas efter nivån av deltagarna på kursen.

Kursen innehåller bland annat följande moment:

  • Repetition av trick från tidigare kurser
  • Genomgång av fler nya trick på en högre nivå
  • Fler upp- och nedgångar i/ur r ingen
  • Längre och mer utmanande kombinationer av trick med snurrande ring
  • Övningar för fortsatt utvecklad styrka, kroppskontroll och rörlighet