PULL OVERS,
INVERTS & CORE

PULL OVERS, INVERTS & CORE

Nivå 2-3

En fortsättningskurs i calisthenics/luftakrobatik där vi fokuserar på uppbyggnaden av styrka och teknik för att klara pull overs och andra sorters inverts. Dessa övningar utgörs av ett kombinerat benlyft och en pull up – i en pull over trycks höften upp mot stången/ringen för att genomföra en bakåtrullning över stången/ringen, medan knäna dras in under stången/ringen i andra inverts för att kunna ta sig upp via ett knähäng. Pull overs och inverts ligger till grund för att kunna ta sig upp på en högre stång eller i en högre ring och övningarna sätter krav på god styrka i överkropp och core. Kursen kommer att guida deltagarna genom olika förövningar där vi går igenom tekniken grundligt och styrkan i överkropp och core byggs upp steg för steg.

TEKNIK

STYRKA

INTENSITET

RÖRLIGHET

KROPPS
KONTROLL

SYFTE

Lära deltagarna bemästra pull overs och andra sorters inverts.

MÅL

Ökad kunskap om vilka komponenter pull overs och inverts består av samt hur man med hjälp av olika förövningar kan arbeta mot att klara av dessa.

Kunskap om vilka övningar som gynnar den styrka och teknik som krävs för en pull over eller invert

Klara att utföra en pull over och/eller annan sort av invert från hög stång

KURSPLAN 12 VECKOR

 1. Teknikgenomgång Inverts
 2. Teknikgenomgång Pull overs
 3. Pull ups
 4. Benlyft & Knälyft
 5. Compression
 6. Negativa Pull overs
 7. Knee tuck invert
 8. Straddle invert
 9. Skin the cat
 10. L-hang pull ups
 11. Tucked Front lever hold & FL pull ups
 12. Sammanfattning och avslutning

KURSPLAN 10 VECKOR

 1. Teknikgenomgång Inverts
 2. Teknikgenomgång Pull overs
 3. Pull ups & L-hang Pull ups
 4. Benlyft & Knälyft
 5. Compression
 6. Negativa Pull overs
 7. Knee tuck invert
 8. Straddle invert
 9. Tucked Front lever hold & FL Pull ups
 10. Sammanfattning och avslutning